Welkom bij Vrouwengilde Sittard

Vrouwengilde Sittard is een inspirerend trefpunt voor vrouwen van deze tijd.

Een vereniging in beweging op zoek naar zingeving en ontwikkeling, waar aandacht is voor eenieder
in een snel veranderende wereld en waar plaats is voor ontmoeting en gezelligheid.

Wilt u meer weten over onze vereniging klik dan op de vermelde onderwerpen hier boven.

2024

Hartelijk welkom op de site van onze vereniging, Vrouwengilde Sittard.

Een nieuw jaar een nieuw programma.
Wij gaan er ook in 2024 weer actief tegenaan en hopen 
vele leden bij onze activiteiten te mogen begroeten.

Wij hebben een ijverig bestuur, vele actieve clubleidsters en
254 enthousiaste leden.

Onze lezingen vinden niet meer plaats in de Sociëteit-Sittard,
aan de Pres. Kennedysingel.
Vanaf 1 mei 2023 zijn wij verhuisd naar ODASINGEL 90
(naast VOLT).

EXTRA INFO:
Betreft de lezing van dond. 8 februari: Aezel Stamboomonderzoek.
Dames die geïnteresseerd zijn in een uittreksel  uit haar presentatie
kunnen contact opnemen met Diny Govers of met Lenny Janssen.
Het uittreksel bevat 3 van de 5 hoofdstukken in pdf:

  • De website, zodat leden dat zelf na kunnen spelen en vandaaruit zelf op zoek kunnen gaan naar voorouders.
  • De wandeling door Sittard-Geleen (incl. de verdwenen plaatjes).
  • De achternamen.

Kijk regelmatig op onze website voor de laatste mededelingen.0

ALS ZICH ONDERSTAANDE VERANDERINGEN VOORDOEN  WILT U DIT DAN MELDEN BIJ DE LEDENADMINISTRATIE:

  • Adreswijziging
  • E-mailwijziging
  • Verandering van telefoonnummer
  • Opzeggen van lidmaatschap
  • Aanmelden van nieuwe leden

Lenny Janssen-Rombouts
046-4580246
lennyjanssen@live.nl