Wie zijn wij?

Welkomstwoord

Wat kunt u verwachten bij het Vrouwengilde?

Wij zijn een vereniging van en voor vrouwen die in een gepaste omgeving in een leuke sfeer
andere vrouwen willen ontmoeten. Vrouwen die geïnteresseerd zijn in de wereld om hen heen
maar ook gewoonweg plezier willen maken.
Wij hopen ook u te kunnen boeien met ons gevarieerde aanbod van activiteiten en
ontspannende bijeenkomsten.

Al decennia lang is het Vrouwengilde een begrip en veel vrouwen hebben in het verleden hier hun
horizon verbreed.
Onze leden zijn enthousiaste, maatschappelijk betrokken personen die midden in het leven staan
en geen uitdaging uit de weg gaan.

Wij nodigen u uit om op deze site te surfen, wellicht vindt u iets van uw gading en mogen
wij u welkom heten.

Historie

Op 23 november 2005 hield KVG Nederland – na 93 jaar – op te bestaan.
KVG Limburg was tot dan aangesloten bij de landelijke koepel. De wens van de Limburgse afdelingen was
om door te gaan als KVG Limburg en zo geschiedde!
Wat in 1918 begon als KVG Limburg ging in 2005 verder zonder landelijke koepel.
Vol goede moed bouwden vrijwilligers aan de organisatie.

Een vereniging die ooit bedoeld was om vrouwen “achter het aanrecht” vandaan te krijgen had inmiddels een
geheel andere functie. Vrouwen hadden inmiddels een belangrijk aandeel in onze maatschappij.
Het 90-jarig bestaan van KVG Limburg in 2008, had dan ook als titel “Van aanrecht tot aandeel”.

In het verleden hebben diverse Limburgse KVG vrouwen de voorzittershamer gehanteerd bij KVG Nederland
en hun know-how ingezet voor KVG Limburg.
KVG Limburg werd door het gouvernement erkend als maatschappelijke organisatie, hetgeen inhield dat we
de speerpunten van de provincie Limburg uitdroegen in het maatschappelijk middenveld.

Het provinciale bestuur streefde naar transparantie en een zo kort mogelijk communicatielijn met haar achterban.
Zij wilde de afdelingsbesturen en hun achterban stimuleren om actief te participeren in de samenleving.
Daarnaast beoogde ze een gezonde, constructieve samenwerking met zusterorganisaties.

Het 100 jarig bestaan werd gevierd in september 2018 en had als titel “Samen de 100 voorbij”.
Helaas is KVG Limburg per 31-12-2020 opgeheven, wegens gebrek aan nieuwe bestuursleden. 

Wij, afdeling Sittard, zijn opgericht in 1927 en wensen, evenals meerdere andere Limburgse afdelingen,
zelfstandig verder te gaan.
Vrouwengilde Sittard is door een enthousiast bestuur, actieve clubleidsters en enthousiaste leden
vanaf 01-01-2021 een zelfstandige vereniging geworden met de naam: 

VROUWENGILDE SITTARD

Info en/of Lid worden?

Wil je info of lijkt het jou leuk om lid te worden? Dat kan!