Kaarten Guus van Eck

Ons programma loopt van januari tot en met december.

De contributie: 
Als u de maandelijkse convocatie per mail ontvangt
is het € 30,- per jaar.

Wilt u de maandelijkse convocatie niet per mail maar
op papier ontvangen, dan is het € 35,- per jaar.  

Voor informatie en/of aanmelden kunt u terecht
bij de Ledenadministratie:

Mien Huijnen
telefoon: 06-36119520

whahuijnen@home.nl 

of  bij

Lenny Janssen     
telefoon: 046-4580246
lennyjanssen@live.nlop