Vicevoorzitter, 2de secretaris en
Convocaat:
Marjon v. Luxemborg-Kersemaekers

046-4519082
06-13045931
jmluxemborg@hetnet.nl

1ste Secretaris:
Diny Govers-van Zutphen

06-23049936
amgevanzutphen@ziggo.nlFinanciën en
Ledenadministratie:

Mien Huijnen

06-36119520
whahuijnen@home.nl

Notulist en Vorming:
Betsy Crijns- Vergoossen

046-4200233
06-25367027
betsy@crijns.netPR en Creatieve Vorming:
Fietje Brüll-Wagener

046-4512399
06-23552228
fietbrull30@hotmail.com 

Lenny

Geen bestuurslid maar
ondersteunend lid.
Webmaster en
Ledenadministratie:
Lenny Janssen-Rombouts

0464580246
06-23683751
lennyjanssen@live.nl