Clubs

Kunstclub

De kunstclub gaat elke derde woensdag van de maand in januari, maart, april, mei, oktober en november op stap.
Reiskosten en entrees zijn voor eigen rekening. 

Voor informatie en/of lid worden kunt u terecht bij de contactpersonen.

Ook al bent u lid van de kunstclub, u dient zich wel iedere keer
aan te melden als u aan een excursie wilt deelnemen.
Als er meer aanmeldingen zijn, dan men kan ontvangen,
wordt er geloot.

Contactpersonen:
Gonnie Goessen-Tangelder, 
telf. 046-4514418
h.goessen@home.nl

Margo Ronden, 
telf. 046-4520513
margoronden@hotmail.com

Toos Latour
telf. 06-33894742
tlatour@home.nl

leesclub

​De Leesclub

Leesclub 1:
Eerste maandag van de maand,
’s middags van 14:00 tot 16.00 uur
(geen leesclub tijdens de zomerstop).

Contact persoon: 
Toos Coenen de Koning
telf. 046-7501758
coenen84@ziggo.nl

Leesclub 2:
Derde woensdag van de maand,
’s ochtends van 10:00 tot 12.00 uur
(geen leesclub tijdens de zomerstop).

Contact personen: 
Marijke v.d. Borght 
telf. 046-4515614 
marijkeborght@ziggo.nl

Het is gezellig om samen een boek te lezen,
maar bovenal interessant wat anderen van
een boek vinden. 

Wandelclub

In de maanden januari t/m november is er een korte en lange wandeling.

De korte wandeling is 6 à 7 km en wordt de eerste woensdag van de maand georganiseerd, vertrekt 
vanaf Bloemisterij Drenth, Tempelplein om 10.00 uur.

Iedereen kan meewandelen, u dient zich wel vooraf
aan te melden via de app of bij de contactpersoon korte wandeling:
Willy Jansen-van Dongen
telf. 06 513 22 476
wacvandongen@home.nl

De lange wandeling  rond de 12 km en wordt georganiseerd op de 2de woensdag van de maand.
Vertrekken vanaf de Soos, tenzij anders vermeld
in de convocatie.
Ook tijdstip van vertrek wordt vermeld in de convocatie.

Iedereen kan meewandelen, u dient zich wel vooraf aan te melden i.v.m. vervoer via de app of bij de contactpersoon lange wandeling:
Mien Huijnen  telf. 06-36119520
whahuijnen@home.nl

De lange wandelingen worden door iemand van het clubje georganiseerd.
We gaan ’s middags samen ergens lunchen, maar we nemen ook weleens zelf brood mee om te picknicken onderweg. 
Tijdens de wandeling of op het einde van de wandeling gaan we met z’n allen gezellig koffie drinken.

Fietsclub

Op de eerste dinsdag van de maand
in de periode april t/m oktober wordt er gefietst.
De data worden in de convocaties vermeld.

Start 13.00 uur vanaf de parkeerplaats Putstraat/Pres.Kennedysingel.

Iedereen kan meefietsen, men hoeft zich niet aan- of
af te melden.
Het is moeilijk vooraf de exacte tijd van de terugkomst
te vermelden.
Dit kan door omstandigheden veranderen.
Bij slecht weer wordt er niet gefietst. 

Contact persoon:
Toos Latour
telf: 0633894742

Zondags koffie uurtje

Elke eerste zondag van de maand is er vanaf
14:30
uur tot ca 16.00 uur een koffieuurtje in
De Limbourg op de Markt in Sittard. 

Contact persoon:
Marijke Keulers
telf. 046-8503808
marijkekeulers@hotmail.com

Drie daagse reis

Ieder jaar probeert het Vrouwengilde een mooie reis aan te bieden aan haar leden.
Hierbij gelden enkele spelregels. 

 • Ieder lid van het Vrouwengilde kan zich (mits niet afhankelijk van hulp) opgeven bij de contact personen.
  Bij deze opgave zal men de betaling/aanbetaling moeten voldoen. 
 • Bij te weinig deelname, of als gevolg van een andere oorzaak kan het bestuur besluiten de reis
  af te gelasten. De aanbetaling wordt dan gerestitueerd.
 • Zijn er tevéél aanmeldingen dan wordt er geloot. Degene die zijn uitgeloot, komen op een reservelijst. 
 • Mochten er daarentegen bij de sluitingsdatum nog plaatsen vrij zijn, dan kunnen
  niet-leden (introducées) meereizen.
 • Bij tijdige afmelding zal het bestuur proberen de opengevallen plaats op te vullen, uit de reservelijst.
  Er zullen dan wel administratiekosten in rekening worden gebracht, bij het lid dat zich heeft afgemeld.
  Er is hiervoor een minimum bedrag van €10,- vastgesteld.
 • Bij tijdige afmelding, waarbij door het bestuur geen vervanger wordt gevonden, wordt met
  het desbetreffende lid contact opgenomen voor een financiële regeling.
 • Het is aan te bevelen een annuleringsverzekering af te sluiten.
Contact personen:

LIEF EN LEED

Het team “Lief en Leed” komt op bezoek als er
een lid van ons ziek is,
als er een partner overleden is,
een 50, 60 of 65 jarig huwelijksfeest, (mits we het
te horen krijgen),
een 90 of 95 jarige,
jubilea of andere gebeurtenissen.
Laat het ons even weten. 

Contact personen:
Lenny Janssen-Rombouts
telf. 046-4580246
lennyjanssen@live.nl

Fietje Brüll-Wagener
telf. 06-23552228
fietbrull130@hotmail.com

Willy Jansen van Dongen
telf. 06-513 22 476
wacvandongen@home.nl