Geen categorie

Slotavond met de titel Nostalgie.

Vrijdag 20 mei. De eerste helft van ons programmajaar zit er alweer op, als afsluiting voordat de zomer aanvangt is er een sluitingsavond georganiseerd met de titel Nostalgie.

Mijn vader was priester. Lezing door Katja Kreukels.

Donderdag 7 april. Katja is een Sittesj maedje dat, als ze 18 jaar is, verhuist naar Amsterdam om te gaan studeren. Haar vader vindt het dan raadzaam haar te vertellen dat hij voordat hij met haar moeder huwde jarenlang priester is geweest.

Jaarvergadering 29 maart 2022

Voorzitter Kitty Creemers opent de vergadering. Het bestuur is zeer verheugd dat er weer een jaarvergadering kan plaats vinden na de vervelde coronatijd. Na het voorlezen van het financieel jaarverslag door de penningmeester Mien Huijnen, wordt er op voorstel van de kascommissie door de aanwezigen decharge verleend voor het gevoerde financiële beheer. Hierna wordt het jaarverslag …

Jaarvergadering 29 maart 2022 Lees verder »