Presentatie jaarthema KVG: Laaggeletterdheid en heet goede doel in het kader van het 100 jarig jubileum van KVG Limburg.

Onze provinciale voorzitster Wilma van der Poel hield een mooie voordracht over de geschiedenis van 100 jaar KVG en de daarmee parallel lopende vrouwenemancipatie in Nederland. Aletta Jacobs en het vrouwenkiesrecht, Joke Kool-Smit met haar beroemde geschrift “het ongenoegen van de vrouw”, de dolle Mina’s het is allemaal een deel van onze geschiedenis. Het KVG heeft zeker haar steentje bijgedragen aan de bewustwording en de emancipatie van haar leden.

Laaggeletterdheid staat emancipatie van man en vrouw in de weg. De directeur van ABC Limburg, de organisatie die opkomt voor de belangen van deze mensen, liet in een power point presentatie zien wat de problemen zijn en kon er als ervaringsdeskundige  goed over vertellen.

Na de pauze heeft Mariëlle Beusmans vertelt over haar project in Tanzania, vrouwen uit achterstandssituatie’s te helpen door middel van onderwijs en samenwerking. Dit project is gekozen als het goede doel dat we bij ons jubileum willen steunen. We hopen dat velen uit Sittard daar hun steentje aan willen bijdragen.

Verslag van Paula Descher.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *