Jaarvergadering.

Kort verslag van de jaarvergadering van dinsdag 28 maart 2023.

Aanwezigen: 72 leden, 6 bestuursleden.

Welkomstwoord door de voorzitter Kitty Creemers.

Betsy Crijns is afgetreden als bestuurslid. Betsy is terminaal ziek. Er worden diverse kaarten uitgedeeld om te ondertekenen, daarna zullen deze bij Betsy bezorgd worden.

Gonnie Goessen en Mieke Richter krijgen een attentie omdat ze weer het hele jaar bij de lezingen de koffie, de thee en alles wat daarbij hoort hebben verzorgd.

Financieel jaarverslag door de penningmeester. Deze keer wordt een  financiële spreadsheet geprojecteerd van waaruit Mien op een zeer aanschouwelijke en duidelijke wijze haar financieel jaarverslag toelicht.
De kascommissie verleent decharge. Nieuwe reserveleden voor de kascommissie worden benoemd.

Het Jaarverslag 2022 wordt voorgedragen door de secretaris Diny Govers met ondersteuning van een PowerPoint presentatie die gemaakt is door Fietje Brüll.

Hierna volgt een pauze met koffie/thee en een lekker stuk Limburgse vlaai; tijdens de pauze wordt door Fietje een PowerPoint presentatie getoond over de activiteiten van al de clubs van onze vereniging.

Na de pauze volgt de presentatie over de nieuwe locatie met de naam: Odasingel 90. Vanaf 1 mei zullen alle activiteiten nu in deze nieuwe locatie plaats gaan vinden.

Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een goede thuiskomst.

Zie hieronder de link van het jaarverslag over 2022 en de notulen van deze vergadering, beide verslagen
verzorgd door Diny Govers onze secretaris.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *