Jaarvergadering.

Voorzitter Kitty Creemers opent de vergadering. Het bestuur is zeer verheugd dat er veel mensen aanwezig zijn, hieruit blijkt dat we een bloeiende vereniging zijn.


Na het voorlezen van het financieel jaarverslag door penningmeester Mien Huijnen, wordt er door de kascommissie en de aanwezigen decharge verleend.
In het sociale jaarverslag van 2017, voorgelezen door Diny Govers, komen de vele activeiten die in  2017 gehouden zijn voorbij. 
Een opmerking hierbij, de penningmeester Mien Huijnen en de secretaris Diny Govers, hebben zich op een voortreffelijke wijze van deze taak gekweten. 

Vervolgens maakt de voorzitter melding van enkele veranderingen in het bestuur.
Paula Descher stopt naar jarenlange deelname aan het bestuur met haar bestuurstaken.
Officieel nemen we afscheid van haar tijdens de “Hollandse avond” op donderdag 31 mei.
Marijke leenders zet haar aspirant lidmaatschap in het bestuur niet om in een definitief bestuurslidmaatschap. De voorzitter bedankt Marijke voor de verrichte werkzaamheden.
Nieuwe bestuursleden zijn Diny Govers en Thea Snackers. Diny gaat de taken van secretaris vervullen en Thea gaat mede met Toos Latour en Miep Storken de excursies verzorgen.

Ten slotte stipt de voorzitter de volgende zaken aan:
–   aanleveren van ideeën voor het jaarprogramma van 2019
–   aandacht voor de website van de vereniging
–   naamswijziiging van de boekenclub(s) in leesclubs
–   de extra activiteit op 8 mei : de snuffelmiddag.

Last but not least  worden de helpende handjes  in het zonnetje gezet.

Ter afsluiting wordt er een prachtige diapresentatie gegeven over de verschillende activiteiten uit het jaar 2017.

Al met al een geslaagde jaarvergadering.


Verslag van Kitty Creemers.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *